Służba Polsce i jej narodowi to obowiązek i wartość nadrzędna.

Rozpocznij tutaj

O nas

Dowiedz się O nas więcej

Stowarzyszenie „DLA POLSKI- Ruch Adama Andruszkiewicza” oficjalnie zostało zarejestrowane 9 lipca 2018 roku. Naszym głównym celem jest wspieranie zmian zachodzących w naszym kraju, które zmierzają do budowy dostatniej, silnej i dobrze zarządzanej Polski. Ojczyzny wszystkich, którzy w niej się urodzili bądź tez wybrali ją jako kraj swojego życia i aktywności, akceptując jej historyczny dorobek, spuściznę i tradycję.

Swoich członków będziemy formować w duchu patriotycznym, narodowym i konserwatywnym tak, by służbę Polsce i jej narodowi uważali za swój obowiązek i wartość nadrzędną. W swoich szeregach równie chętnie witamy osoby młode, jak i doświadczone, chcemy tworzyć międzypokoleniowy pomost między wszystkimi, dla których słowa takie jak: Polska, Ojczyzna czy patriotyzm nie są pustym frazesem.

Swoje działania będziemy realizować zarówno na płaszczyźnie społeczno-politycznej ale także edukacyjnej, charytatywnej czy też eksperckiej i publicystycznej. W każdej z wymienionych liczymy na zaangażowanie i energię naszych sympatyków oraz członków.

Aktualności

Najnowsze Aktualności

image (42).png

ForumGen.pl za nami!

Działacze Stowarzyszenia "Dla Polski" wzięli udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach i inspirujących wystąpieniach, które skupiały się na tematach związanych z liderstwem, innowacją społeczną i aktywnym działaniem na rzecz dobra wspólnego.

Deklaracja Ideowa

Deklaracja Ideowa

Z preambuły statutu stowarzyszenia

Powołując do życia stowarzyszenie „Dla Polski- Ruch Adama Andruszkiewicza” w swoich działaniach kierujemy się wartością nadrzędną jaka jest wolna i suwerenna Polska. Naszą inspiracją są życiorysy i polityczna spuścizna wybitnych Polaków takich jak Roman Dmowski, Józef Piłsudski czy Wincenty Witos. To oni dali przykład tego, że wywodząc się z różnych politycznych tradycji i środowisk, w sprawach fundamentalnych można i należy współdziałać. Przykład ten stanowią dla nas również miliony Polaków, zaangażowanych w masowy ruch „Solidarności”, a szczególnie Ci spośród nich, jak „Solidarność Walcząca”, którzy wyrzekli się dwuznacznych porozumień i kompromisów ze spadkobiercami totalitarnych rządów komunistycznych jakie panowały w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Swoich członków chcemy wychowywać i formować w duchu hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”, a co za tym idzie nawiązywać do najlepszych tradycji naszej Ojczyzny, Polski.

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Adam Andruszkiewicz

Prezes zarządu

Urodzony w 1990 roku w Grajewie. Absolwent Instytutu Historii i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Białymstoku, z tytułem magistra stosunków międzynarodowych. Na studiach aktywnie działał w organizacjach studenckich będąc m.in. członkiem Rady Absolwentów Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Działał również w samorządzie studentów Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, a następnie został członkiem Rady Absolwentów Instytutu Historii i Nauk Politycznych tejże uczelni. Dziennikarz i publicysta kilku redakcji o profilu narodowym, konserwatywnym i patriotycznym. Związany z organizacjami narodowymi w latach 2015–2016 pełnił funkcję prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, a w okresie 2016–2018 był prezesem stowarzyszenia Endecja. W 2015 roku został wybrany posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z rodzinnego województwa podlaskiego. W latach 2015-2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za granicą. W ramach swoich ministerialnych obowiązków odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych oraz realizację zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej w Ministerstwie Cyfryzacji i Kancelarii Premiera. Wielki pasjonat historii Polski oraz sportu, zwłaszcza piłki nożnej.

Jarosław Porwich

Członek zarządu

Urodzony w 1966 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończył studia licencjackie na kierunku Administracja Publiczna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz studia podyplomowe z zakresu BHP w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Związkowiec i działacz opozycji antykomunistycznej. Od lat 80-tych związany z opozycja antykomunistyczną, kiedy to zaangażował się w Młodzieżowy Ruchu Oporu oraz Ruchu Młodzieży Niezależnej. W stanie wojennym współtworzył podziemne Radio „Solidarność”. Za swoja działalność został w 1984 roku tymczasowo aresztowany, a następnie skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania. Aktywnie zaangażowany w działalność „Solidarności” publikował na łamach czasopisma „Solidarność Stilonowska” oraz pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”. W 1988 został członkiem oficjalnych władz „Solidarności”. W 2006 roku objął stanowisko przewodniczącego zarządu Regionu Gorzowskiego „Solidarności”. Od wielu lat aktywny uczestnik życia społeczno-politycznego. W kampanii parlamentarnej 1997 roku kierował regionalną kampanią wyborczą Akcji Wyborczej Solidarność. Pracował także jako reporter w lokalnych stacjach radiowych, a w 2002 roku został redaktorem naczelnym związkowego periodyku „Feniks”. Udzielał się także jako działacz sportowy, w latach 2005-2010 będąc kierownikiem zespołu piłki ręcznej mężczyzn AZS-AWF Gorzów Wielkopolski. Mandat posła na Sejm RP uzyskał w 2015 roku startując z okręgu zielonogórskiego. Od 2015 roku pełni m.in. funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji do spraw Gospodarki i Rozwoju. W 2011 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 Krzyżem Wolności i Solidarności. Prywatnie pasjonat historii ora sportu, a szczególnie piłki ręcznej. Żonaty, ma trzech synów i trójkę wnucząt.

Marcin Zabłudowski

Członek zarządu

Urodzony w 1992 roku w Bielsku Podlaskim. Absolwent Instytutu Historii i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Ekonomii na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Odbył wiele studiów podyplomowych, m.in. Masters of Business in Administration (MBA), Studia Menedżerskie na SGH czy Zarządzanie Projektami na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył liczne kursy z zakresu wykorzystania funduszy unijnych. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych. W przeszłości przedsiębiorca oraz dziennikarz prowadzący lokalny portal informacyjny. Związany ze środowiskiem patriotycznym od 2009 roku. Aktywnie zaangażowany w działalność społeczną w województwie podlaskim, współorganizator lekcji o Żołnierzach Wyklętych, jeden z organizatorów pierwszych białostockich marszów niepodległości, spotkań otwartych, inicjator lokalnych miejsc upamiętnień oraz murali patriotycznych. Obecnie pracuje w sektorze energetycznym. Nadzoruje pracę działu sprzedaży, biura wykorzystania funduszy unijnych oraz ochrony środowiska. Żonaty, szczęśliwy ojciec, pasjonat historii i piłki nożnej.

Piotr Wasilewski

Członek zarządu

Urodzony w 1998 roku w Suwałkach. Działacz społeczny, współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem od 2019, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego w latach 2019-2021, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego 2020, członek Rady Parafialnej przy Parafii p.w. Bożego Ciała w Suwałkach, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2017-2019, były przewodniczący i opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, dwukrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów, a także prof. Piotra Kuryłłowicza, Prezydenta Miasta Suwałk i rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest współautorem kilkunastu publikacji o tematyce edukacji, polityki młodzieżowej i społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjatorem licznych projektów społecznych. Jeden ze współorganizatorów kilku edycji Młodzieżowego Marszu Niepodległości w Suwałkach, współkoordynator projektu „Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów” w czasie epidemii COVID-19 realizowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej. Przewodniczący Zespołu Doraźnego ds. opracowania zmian legislacyjnych wzmacniających młodzieżowe rady i sejmiki przy JST w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem. Efekt prac zespołu stanowił istotną część ustawy autorstwa Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka wzmacniającej młodzieżowe rady i sejmiki w Polsce, która weszła w życie 23.06.2021. Uczestnik obrad „Okrągłego Stołu Edukacyjnego”, działający w obszarze ucznia w systemie edukacji. Członek Zespołu ds. Programu Szkoły Liderów Trójmorza. Jest laureatem Konkursu „Barwy Wolontariatu” i absolwentem Akademii Liderów Rzeczypospolitej II stopnia. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne”.

Dołącz do nas

Wszystkich, którzy podzielają nasze wartości, chcą się aktywnie angażować w życie społeczno-polityczne naszego kraju zapraszamy w szeregi naszego stowarzyszenia. Wystarczy napisać do nas na adres: biurokrajowe@dlapolski.org Odezwiemy się w ciągu 7 dni i poinformujemy co dalej.

Kontakt

Skontaktuj się z Nami

Lokalizacja:

Biuro Poselskie Posła RP Adama Andruszkiewicza:


ul. Stołeczna 2 lok. 310

15-879 Białystok

Telefon:

Loading
Your message has been sent. Thank you!