image (42).png

ForumGen.pl za nami!

Działacze Stowarzyszenia "Dla Polski" wzięli udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach i inspirujących wystąpieniach, które skupiały się na tematach związanych z liderstwem, innowacją społeczną i aktywnym działaniem na rzecz dobra wspólnego.

W ramach swojego zaangażowania społecznego, Stowarzyszenie "Dla Polski" kontynuuje działania mające na celu inspirację i mobilizację młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu publicznym. Obecność na ForumGen.pl była kolejnym krokiem w tym dążeniu, dając możliwość poznania nowych perspektyw, nawiązywania kontaktów oraz zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego liderowania.

Członkowie Stowarzyszenia "Dla Polski" podzielili się swoimi doświadczeniami i sukcesami, ale również wysłuchali historii innych uczestników ForumGen.pl. To ważny element budowania wspólnoty liderów, którzy razem mogą zmieniać rzeczywistość i wpływać na rozwój kraju.

/KMDP/