debata liderów sylewk.png

Rzecznik KMDP bronił polskiej racji stanu

W środę rzecznik prasowy Klubu Młodych Stowarzyszenia ,,Dla Polski" Sylwester Stachurski wziął udział w debacie liderów zorganizowanej przez kanał myPolitics. Debata była skupiona wobec bieżących wydarzeń w Europie i na świecie.Pierwszym tematem dyskusji była sytuacja polityczna na Węgrzech i realizacja reform przez rząd Viktora Orbana. Nasz przedstawiciel podkreślał jasno, że rządzące na Węgrzech ugrupowanie po raz kolejny zostało wybrane w demokratycznych wyborach, uzyskując wielki mandat zaufania obywateli jakim jest zdobycie większości w węgierskim parlamencie. Fidesz realizuje reformy wzmacniające państwo i przywraca wpływ obywateli na życie publiczne. To nie podoba się wielu liberalno-lewicowym elitom mających przewagę w Parlamencie Europejskim czy instytucjach unijnych. Atak skierowany przeciwko Węgrom wynika z przyczyn czysto politycznych, niewiele mających wspólnego z sytuacją polityczną w tym kraju.

Druga część debaty została poświęcona sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych w kontekście zeszłorocznych wyborów prezydenckich. Sylwester Stachurski wyraził swoje zaniepokojenie wobec cenzurowania wypowiedzi ówczesnego Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który nie miał możliwości zamieszczania wypowiedzi skierowanych do narodu amerykańskiego na portalach społecznościowych. Blokowanie konta głowy państwa stanowi poważne zagrożenie dla demokracji i wolności słowa. Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych sojuszników Polski. Mamy wspólne interesy, podzielamy podobne wartości i współpraca nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi przynosi ogromne korzyści dla dwóch stron.

Kolejnym tematem rozmów było opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej. Jest to wewnętrzna sprawa społeczeństwa brytyjskiego, które w demokratycznym referendum podjęło właśnie taką decyzję. Brexit osłabił Unię Europejską, ale też skłania do refleksji. Nasza wspólnota potrzebuje zmian. W ostatnich latach zmierzała w bardzo niebezpiecznym kierunku. Wspólnota europejska od kilku lat odrzuca fundamenty, na których wzrastała. Zaprzecza wizji Europy Ojczyzn, która stała u podstaw myśli założycieli Unii Europejskiej. Sylwester Stachurski odniósł się również do bierności i nieudolnej polityki byłego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który swoimi działaniami zniechęcał wręcz społeczeństwo brytyjskie do podjęcia decyzji o pozostaniu we wspólnocie europejskiej.

Ostatnim wątkiem debaty były reformy przeprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość w Polsce.  Politycy opozycji często mówią o łamaniu zasad praworządności, nieprzestrzeganiu zasad konstytucyjnych, niszczeniu demokracji i wolności mediów w Polsce. Są to słowa rzucone na wiatr bez żadnego pokrycia w konkretnych przykładach czy faktach. Często te zmiany są niezgodne z interesami poszczególnych grup politycznych czy obcych mocarstw. 
Polacy chcą być częścią Unii Europejskiej, natomiast mówią stanowcze nie wobec niszczenia fundamentów, na których wzrastała nasza wspólnota. Pragną by Unia Europejska była Europą Ojczyzn, która na szczeblu unijnym dąży do realizacji interesów obywateli państw członkowskich.

/KMDP/