image (42).png

ForumGen.pl za nami!

Działacze Stowarzyszenia "Dla Polski" wzięli udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach i inspirujących wystąpieniach, które skupiały się na tematach związanych z liderstwem, innowacją społeczną i aktywnym działaniem na rzecz dobra wspólnego.