mazurek.jpg

Spotkanie Klubu Młodych "Dla Polski" z Ministrem Piotrem Mazurkiem

W poniedziałek o godzinie 19:00  członkowie Klubu Młodych stowarzyszenia ,,Dla Polski" wzięli udział w spotkaniu z ministrem Piotrem Mazurkiem, pełnomocnikiem rządu ds. polityki młodzieżowej. Tematem przewodnim rozmów  była polityka młodzieżowa oraz Strategia RP na rzecz Młodego pokolenia.    Pan minister mówił o szeroko pojętej polityce młodzieżowej, wspieraniu organizacji pozarządowych, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działaniach instytucji rządowych ściśle związanych z polityką młodzieżową m.in. o Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem

 W swoim wystąpieniu odniósł się do działań Komitetu ds. pożytku publicznego działającego przy Radzie Ministrów oraz projekcie ustawy wzmacniającej młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego. Pan minister zachęcał młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w działaniu na rzecz młodego pokolenia.  

 Podczas spotkania padło wiele pytań związanych m.in. z działalnością młodzieżowych rad w kontekście rządowego projektu ustawy, działaniu samorządów uczniowskich, konsultacjach regionalnych w ramach Strategii RP na rzecz młodego pokolenia, działań samorządów związanych z polityką historyczną. Nie zabrakło pytań dotyczących zaangażowania młodzieży w środowiskach konserwatywnych, skutecznych form docierania do młodych ludzi przez prawicę, dyskryminacji ze względu na wiek i istotnej roli młodych ludzi w życiu społecznym. 

/KMDP/