debata liderów.png

Polityka historyczna wg Klubu Młodych "Dla Polski"

Rzecznik prasowy Klubu Młodych Stowarzyszenia "Dla Polski" Sylwester Stachurski wziął udział w programie "Debata Liderów". Spotkanie zostało zorganizowane przez Mypolitics.

Głównym tematem spotkania była polityka historyczna. Podczas debaty wiele mówiono o konieczności funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej, sposobie finansowania tejże instytucji oraz o wyborze na stanowisko prezesa instytutu. Druga część programu została poświęcona problematyce jaką jest ochrona symboli narodowych. Nasz przedstawiciel jasno podkreślił, iż znieważanie ważnych dla Polaków symboli to niszczenie naszej historii, kultury i dobra narodowego. 

W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na problematykę profanacji i bezczeszczenia symboli religijnych przez skrajnie lewicowe środowiska m.in. powiązane z ruchem LGBT i tzw.,, Strajkiem Kobiet".      Sylwester Stachurski wymienił konkretne przypadki haniebnych zachowań jakich dopuszczali się lewicowi ekstremiści np. parodiowanie Eucharystii czy profanacja Najświętszego Sakramentu. Reasumując swoją wypowiedź przypomniał o gwarantowanej przez Konstytucję i Kodeks Karny ochronie symboli narodowych i uczuć religijnych. 

Kolejnym istotnym tematem była aktywność Prezydenta RP Andrzeja Dudy w aspekcie polityki historycznej. Nasz przedstawiciel ukazał bardzo aktywną działalność Prezydenta Andrzeja Dudy w tym zakresie. Wspomniał m.in. o ustanowienieniu z inicjatywy Pana Prezydenta Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów i licznych konkursach objętych prezydenckim patronatem.

 Ostatnia runda pytań była poświęcona zapowiedzi Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który w trakcie prezentacji  Polskiego Ładu zadeklarował wprowadzenie dodatkowego przedmiotu w szkołach średnich, który będzie poświęcony historii współczesnej Polski. Nasz rzecznik prasowy mówił, iż wprowadzenie dodatkowego przedmiotu poświęconego najnowszym dziejom  historii narodu polskiego to sól w oku dla tych, którzy pragną relatywizować historię - m.in. dla środowisk postkomunistycznych, które dzisiaj próbują wmówić opinii publicznej, że wojska sowieckie ,, wyzwalały" ziemię polskie i przyniosły Polakom upragnioną wolność. Każdy kto zna historię Polski ma świadomość tego, że  komuniści nielegalnie przejęli władzę, narzucając nieakceptowalny przez społeczeństwo polskie ustrój. Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem niesuwerennym,  podległym sowieckiej Rosji. Polska była okupowana i zniewolona przez Sowietów. 

 W obliczu próby niszczenia dobrego imienia narodu polskiego i budowania fałszywej narracji historycznej, państwo polskie winno zabiegać o prawdę historyczną. Młode pokolenie zasługuje na wiedzę z zakresu najnowszej historii Polski. Młodzi Polacy w przyszłości będą ambasadorami polskości i prawdy historycznej.

/KMDP/