Przechwytywanie zawartości sieci Web_13-1-2022_13335_www.youtube.com.jpeg

Polityczne podsumowanie roku. KMDP o najważniejszych wydarzeniach!

Początek roku zawsze oznacza nowe plany i postanowienia, ale również wyciąganie wniosków z tego minionego. W programie #PodsumowanieRoku na kanale myPolitics Klub Młodych Stowarzyszenia "Dla Polski" reprezentował Mateusz Łukomski, który omówił tematy społeczne. 

Mateusz w trakcie debaty wspomniał, że najważniejszym wydarzeniem zeszłego roku o charakterze społecznym było ogłoszenie programu Polski Ład, który wzmacnia miliony obywateli RP. To także nowa infrastruktura i przestrzeń na nowe, kluczowe z punktu widzenia Polski inwestycje, pozwalające na ogromny skok gospodarczy RP na arenie międzynarodowej.


Przedstawiciel naszego Klubu wezwał również pozostałych uczestników debaty o nabycie rzetelnej wiedzy nt. wydarzeń, które miały miejsce. Dotyczyło to w szczególności ustawy medialnej, która miała nadać europejskie standardy na polskiej płaszczyźnie nadawania koncesji stacjom telewizyjnym. Niedopuszczalne jest ingerowanie obcych państw poprzez zależne od nich media na sytuację polityczną państwa, a w konsekwencji wybory Polaków. 

/KMDP/