PN.jpg

Kluby Młodych DLA POLSKI aktywne w debatach

Czas pandemii nie sprzyja aktywności w wymiarze społeczno-politycznym. Jednak i z tymi utrudnieniami radzą sobie członkowie naszego stowarzyszenia.

Zwłaszcza członkowie naszych młodzieżowych struktur mocno zaangażowali się w debaty organizowane za pośrednictwem internetu. Wspólnie z członkami innych organizacji młodzieżowych i młodzieżówek partyjnych bierzemy udział w debatach, dyskusjach i internetowych sporach. Klub Młodych DLA POLSKI w tym roku pierwszy raz wziął udział w debacie młodzieżówek prawicowych pt. “Prawicowa Polska Marzeń”. Ostatnim przykładem na nasza aktywność w tej sferze będzie udział, już 3 listopada naszej koleżanki, koordynatorki struktur Klubu Młodych na Pomorzu, Pauliny Nowak. Trzymamy kciuki!

/mm/