123699699_1794865510677835_6282189117861632390_o.jpg

Angażujemy się w pomoc seniorom #WspierajSeniora

Czas pandemii jest szczególnie trudny dla osób starszych. Naszym obowiązkiem jest je wspierać i pomagać w codziennych sprawach. Z tego też względu chętnie dołączyliśmy do akcji "Wspieraj Seniora".

Celem tego rządowego programu jest pomoc emerytom i osobom starszym w trudnych czasach pandemii. Codzienne zakupy, pomoc w zwyczajnych obowiązkach, wizyta w aptece, a często wręcz zwyczajna rozmowa to coś czego potrzebują nasi seniorzy.

Jako Klub Młodych DLA POLSKI postanowiliśmy zaangażować się w ten projekt w ramach “Korpusów Solidarnościowych”. Nie jest to pierwsza akcja wolontariacka, w której biorą udział członkowie KMDP, skierowana do starszych ludzi podczas pandemii. Podobną akcję, na mniejszą skalę, przeprowadzało nasze stowarzyszenie już w początkach pandemii w pierwszej połowie roku. Tym razem nasze zaangażowanie ma charakter systemowy i znacznie powszechniejszy.

/mm/